Van Schie advocaten

 

 

 

Uurtarief

Ons kantoor hanteert gematigde tarieven voor particulieren. Ons gebruikelijke starttarief bedraagt € 190,- per uur, te verhogen met 21% BTW (= €  229,90 incl. BTW)  . Wij rekenen geen kantoorkosten. Mocht u (net) niet voor een toevoeging in aanmerking komen (zie hieronder), dan gaan wij met u in gesprek om te bekijken hoe uw belangen door ons kunnen worden behartigd en tegen welk tarief. Afspraken over termijnbetalingen zijn ook mogelijk.
Voor bedrijven/instanties en in zaken die bijzonder specialistische kennis vereisen of die met spoed behandeld moeten worden, kan een hoger tarief worden berekend, beginnend van € 230,– per uur, ex BTW (= € 278,30 incl. BTW). Vanzelfsprekend wordt dit van tevoren met u besproken.

Toevoeging

Als u de kosten van een advocaat niet zelf kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. U hoeft dan uw advocaat niet zelf te betalen. Aan u wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage opgelegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

Verzekering

Ook als u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, kunt u bij ons terecht. Als een procedure onder de dekking van uw polis valt, vergoedt uw verzekeraar doorgaans onze kosten.