Van Schie advocaten

 

Uurtarief

Ons kantoor hanteert gematigde tarieven voor particulieren. Ons gebruikelijke tarief bedraagt € 190,- per uur, te verhogen met 21% BTW. Wij rekenen geen kantoorkosten. Voor bedrijven/instanties en in zaken die bijzonder specialistische kennis vereisen of die met spoed behandeld moeten worden, wordt een hoger tarief berekend. Vanzelfsprekend wordt dit van tevoren met u besproken.

 

Toevoeging

Als u de kosten van een advocaat niet zelf kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. U hoeft dan uw advocaat niet zelf te betalen. Aan u wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage opgelegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

 

Verzekering

Ook als u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, kunt u bij ons terecht. Als een procedure onder de dekking van uw polis valt, vergoedt uw verzekeraar doorgaans onze kosten.

 

Algemene voorwaarden