Op vrijdag 3 februari 2023 was Sanne van Oers te gast in Nieuwsuur in haar hoedanigheid als lid van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Onderwerp van gesprek was de gang van zaken rond de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Ze gaf aan dat als advocaten niet op tijd het dossier aangeleverd krijgen, zij hun werk niet goed kunnen doen. Pas als ouders in een vroeg stadium weten waar zij aan toe zijn, kunnen advocaten de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire goed bijstaan. Ook gaf ze aan dat advocaten en de ouders al veel eerder in het proces betrokken moeten worden.

De NOvA heeft aanbevelingen gedaan bij de staatssecretaris, het ministerie van Financiën en medewerkers van het Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Deze aanbevelingen zijn niet overgenomen. “Advocaten kunnen in deze situatie niet zorgen voor gedegen rechtsbescherming”, aldus Sanne van Oers.

Kijk het fragment hier terug.