Sanne van Oers is op 1 april 2022 toegetreden tot de algemene raad van Nederlandse Orde van Advocaten. In een kort interview voor de NOvA geeft ze aan wat haar drijft.

Sanne: β€œAl meer dan tien jaar houd ik me naast mijn advocatenpraktijk op bestuurlijk niveau bezig met de (sociale) advocatuur. Eerst als lid van het college van afgevaardigden, de laatste zes jaar als portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand binnen de raad van de orde Gelderland. In die tijd heb ik de hele geschiedenis van de bezuinigingen op de sociale advocatuur meegemaakt, tot demonstraties van advocaten aan toe. Als lid van de algemene raad wil ik me nu op landelijk niveau hard maken voor de toegang tot het recht en daardoor ook meer impact realiseren.”

Zie voor het hele artikel: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/profiel-nieuwe-bestuursleden-jeroen-soeteman-sanne-van-oers