Ons kantoor verleent rechtsbijstand op alle terreinen van het vreemdelingen- en asielrecht. Denkt u daarbij aan advies en procesrechtsbijstand op de volgende terreinen:

 • verblijfsvergunningen (o.a. studie, werk, familie, humanitair)
 • visa (MVV of kort verblijf)
 • gezinshereniging
 • verblijf als EU-burger
 • asiel
 • inburgering
 • tewerkstellingsvergunning
 • naturalisatie
 • uitzetting
 • vreemdelingenbewaring
 • vrijheidsbeperkende maatregelen
 • ongewenstverklaring
 • terugkeerbesluit en inreisverbod
 • intrekking van verblijfsvergunning

Wij kunnen u bijstaan bij het aanvragen van een een verblijfsvergunning, het maken van bezwaar tegen beschikkingen en de (hoger) beroepsprocedures.

Het vreemdelingenrecht is een specialistisch rechtsgebied dat strikte termijnen kent. Zorg er dus voor dat u zich op tijd tot een advocaat wendt.