Het sociaal verzekeringsrecht omvat een breed scala aan regelingen waar een groot deel van de Nederlandse bevolking mee te maken heeft. U moet dan denken aan regelgeving rond:

  • arbeidsongeschiktheid (WIA, voorheen WAO)
  • werkloosheid (WW)
  • pensioenen
  • Algemene Ouderdoms Wet (AOW)
  • kinderbijslag (AKW)
  • nabestaandenregelingen
  • zorg (AWBZ, WMO en ZVW)
  • bijstand (Participatiewet)

In alle gevallen waarin mensen het niet eens zijn met een in hun situatie genomen besluit kan men zich tot de advocaat wenden. Deze adviseert en staat betrokkene bij in een eventuele bezwaarprocedure, een beroepsprocedure of een beroep in hoogste instantie bij de Centrale Raad van Beroep.

De sociale verzekeringswetgeving is erg uitgebreid, ingewikkeld en de regels veranderen vaak. Het is daarom belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. Van Schie advocaten heeft deze specialisten in huis.