Op de verschillende onderdelen van het personen- en familierecht kunnen we u bijstaan. Wij werken samen met u aan een oplossing en dat hoeft niet altijd een procedure te zijn. Mocht het op een procedure aankomen, dan zullen we uw belangen in de rechtzaal behartigen.

Wij hebben deskundigheid en ervaring op in ieder geval de volgende gebieden:

 • echtscheiding
 • partneralimentatie
 • kinderalimentatie
 • curatele, bewind en mentorschap
 • gezag
 • omgang
 • jeugdrecht
 • ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing
 • bijzonder curatorschap
 • voornaamswijziging
 • erkenning/ontkenning vaderschap
 • erfrecht