Het verbintenissenrecht / algemene civiele recht omvat een groot aantal deelgebieden. Het gaat daarbij onder andere om de volgende kwesties:

  • koop en verkoop
  • overeenkomst van opdracht
  • aanneming van werk
  • aansprakelijkheidskwesties (onrechtmatige daad)
  • consumentenrecht
  • verzekeringskwesties