In het huurrecht kunnen verschillende zaken spelen. Wij staan u zowel bij in zaken die betrekking hebben op een woonruimte als kwesties die over andere gehuurde zaken gaan.

Het gaat dan onder meer om de volgende rechtsterreinen:

  • ontruiming van een woning
  • ontbinding huurovereenkomst
  • achterstallige huurbetalingen
  • borgsom
  • gebreken
  • onderhuur