In het arbeidsrecht kunnen wij u adviseren en daarnaast bijstaan in procedures. Denkt u onder meer aan:

 • loonvorderingen
 • arbeidsvoorwaarden (o.a. concurrentiebeding, oproepcontracten, ketenbepaling)
 • ziekte en re-integratie
 • opzegging dienstverband (bedrijfseconomische reden, langdurig ziekteverzuim)
 • ontbinding arbeidsovereenkomst
 • beëindigingsovereenkomst / instemming met opzegging
 • transitievergoeding
 • ontslag op staande voet
 • naleving van de CAO
 • overgang van onderneming
 • faillissementen

Als u als werknemer geen of onvoldoende loon ontvangt, als er een ontslag aan zit te komen of u ontslagen bent, als er een verschil van visie is ontstaan met betrekking tot de re-integratie; wij geven u graag advies toegesneden op uw persoonlijke situatie. Komt het tot een procedure bij de kantonrechter, het UWV of een CAO-ontslagcommissie, dan staan wij u uiteraard ook daarin bij.

Soms is hoger beroep bij het gerechtshof noodzakelijk. Procedurele aspecten spelen daarin een belangrijke rol. Ook in deze procedure kunt u bij ons rekenen op goede rechtsbijstand met specialistische kennis en jarenlange ervaring.

In het nieuwe ontslagrecht zoals dat per 1 juli 2015 geldt, zijn de termijnen soms kort. Schakel daarom tijdig een advocaat in.