Kantoor Van Schie advocaten

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en geschillenregeling advocatuur. Dit houdt in dat alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en / of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
Wij hebben bovendien een interne klachtenregeling.
Wanneer wij er niet in slagen uw klacht intern op te lossen kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.